Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder dem. Läs mer om kakor och hur vi använder dem under sidan Om cookies.
Colligent
31 maj 2017 | Fastighet & hyra

Bättre verktyg kan ge en mer rättvis bostadsmarknad

Den 2 februari 2017 beslutade regeringen att utse en särskild utredare för att överväga och föreslå åtgärder som motverkar olaglig handel med hyresrätter, och som ska bidra till att fler hyreslägenheter erbjuds de bostadssökande på godtagbara villkor.

Utredningen välkomnas av många. I stora delar av landet råder akut brist på bostäder vilket får bostadslösa att söka sig utanför inrättade bostadsköer och istället söka lägenheter som förmedlas genom kontaktnät.

Olaglig handel med hyreskontrakt
Mycket tyder på att handel med hyreskontrakt bedrivs i form av organiserad brottslighet. Många bostadssökande tvingas till köp av hyresavtal eller till att betala oskäliga hyror på andrahandsmarknaden. I dagsläget finns ingen offentlig statistik avseende hur många lägenheter som hyrs ut i andra hand, men rapporter visar att den otillåtna uthyrningen är omfattande.

Redan i dag har vi regler som syftar till att stävja handel med hyresavtal. Som huvudregel gäller att en lägenhet varken får upplåtas i andra hand, överlåtas eller användas för byte utan att hyresvärden lämnat samtycke därtill. Kravet på inhämtande av samtycke ger hyresvärden möjlighet att förhindra att lägenheten överlåts eller upplåts utom hyresvärdens kontroll. Reglerna ger även hyresvärden möjlighet att säga upp hyresavtalet om reglerna förbises. Det är vidare straffbart att begära särskild ersättning för upplåtelse eller förmedling av bostäder. Den hyresgäst som har betalat sådan ersättning har rätt till återbetalning.

Hur kommer jag tillrätta med otillåten andrahandsupplåtelse?
Jag får ofta frågan om hur fastighetsägaren skall kunna komma tillrätta med otillåten andrahandsupplåtelse. Det kan vara svårt för hyresvärden att bevisa att hyreslägenheten är upplåten i andra hand. Andrahandshyresgästen och de intillboende, som kanske är just de personer som underrättat hyresvärden om uthyrningen, önskar allt som oftast avstå från att vittna om sina iakttagelser, vanligen med rädsla för repressalier. Än större är denna rädsla om det visar sig vara organiserad brottslighet bakom upplåtelsen eller byteshandeln.

Mot bakgrund av svårigheterna att styrka otillåten andrahandsupplåtelse välkomnar jag att regeringen nu valt att belysa problematiken genom den tillsatta utredningen. I väntan på en lösning rekommenderar jag hyresvärden att, vid misstanke om otillåten andrahandsupplåtelse, även undersöka huruvida förstahandshyresgästen är mantalsskriven på lägenhetsadressen. Om så inte är fallet kan ifrågasättas om hyresgästen har något behov av hyresrätten. Särskilt om denne är mantalsskriven på samma ort som hyresrätten är belägen. Är förstahandshyresgästen inte mantalsskriven på lägenhetsadressen kan det vara idé att undersöka huruvida hyresgästen är lagfaren ägare till den fastighet han flyttat till eller om han tecknat hyresavtal med en annan hyresvärd. Har hyresgästen inget behov av hyresrätten kan hyresavtalet istället upphöra på den grunden. Hyresvärdens intresse av att upplåta lägenheten på den allmänna bostadsmarknaden anses alltid väga tyngre.

Hopp om framtiden
Regeringens utredare har även att i mån av tid se över användandet av felaktiga uppgifter i folkbokföringen. En sådan utredning skulle, beroende på vad utredaren kommer fram till, kunna underlätta ärenden där intillboende och andrahandshyresgäster inte kan användas som vittnen. När regeringens utredare den 2 november 2017 redovisar sin utredning hoppas jag att vi ska få se en handlingsplan som på sikt leder till en mer rättvis bostadsmarknad. Fram till dess ska jag och mina kollegor på Colligent Juridik fortsätta att göra vad vi kan för att bistå våra klienter i frågan. Hör gärna av dig till mig om du behöver vår rådgivning.