Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder dem. Läs mer om kakor och hur vi använder dem under sidan Om cookies.
Colligent

Olovlig andrahandsuthyrning

Som fastighetsägare är du säkert bekant med begreppet olovlig andrahandsuthyrning. Vad gäller egentligen när någon hyr ut en bostad utan din vetskap och vilka problem kan det innebära? Här reder vi ut svaren.

Colligent är experter på hyresinkasso och fastighetsjuridik. Därför är många av våra kunder verksamma inom fastighetsbranschen. En återkommande fråga vi får till oss handlar om hyresgäster som hyr ut sin bostad i andra hand, utan att inhämta hyresvärdens godkännande till uthyrningen. En sådan uthyrning är otillåten oavsett om hyresgästen tagit ut hyra och oavsett hur länge bostaden hyrts ut.

Vad säger lagen?
Hyreslagen återfinns i 12 kap. jordabalken och reglerar förhållandet mellan hyresvärd och hyresgäst. Huvudregeln är att hyresgästen varken får överlåta, byta eller upplåta lägenheten utan hyresvärdens samtycke. Skäl till att tillåta uthyrning i andra hand kan vara ändrade familjeförhållanden eller att hyresgästen måste studera eller arbeta på annan ort.

Många baksidor med andrahandsuthyrning
Olovlig andrahandsuhyrning är ett omfattande problem, som ökar i takt med bostadsbristen. Många som står utan bostad tvingas att betala oskäliga hyror eller utge otillåten ersättning på den olagliga andrahandshyresmarknaden. Därför har regeringen nyligen tillsatt en utredning som har till syfte att utreda problematiken. Enligt utredaren finns det mycket som tyder på att handel med hyreskontrakt bedrivs som organiserad brottslighet, där utsatta människor utnyttjas och hyresnivåerna skjuter i höjden – helt utom fastighetsägarens kontroll.

Knepiga fall
Ibland kan det vara svårt att dra en gräns mellan vad som är andrahandsuthyrning och uthyrning av en del av lägenheten till exempelvis en inneboende. Att bara hyra ut ett rum, samtidigt som förstahandshyresgästen bor kvar, är tillåtet. Om den inneboende däremot brukat lägenheten självständigt och förstahandshyresgästen flyttat till ny adress föreligger en andrahandsupplåtelse, vilket kräver hyresvärdens godkännande.

Vad kan du som fastighetsägare göra?
Om du misstänker att någon olovligen hyr ut en lägenhet i din fastighet är första steget att kontakta förstahandshyresgästen och begära rättelse. Skulle hyresgästen inte vidta rättelse, dvs att andrahandshyresgästen inte flyttar ut från lägenheten, eller om förstahandshyresgästen inte ansöker om tillstånd och får denna ansökan beviljad, anses hyresrätten förverkad. Är hyresrätten förverkad kan hyresvärden säga upp avtalet. En process om hyresgästens avflyttning kan föras vid tingsrätt eller hyresnämnd.

Ta hjälp av juridisk expertis
Tvister mellan boende och hyresvärdar är aldrig roliga och ännu tråkigare är det att behöva avhysa någon. Vi på Colligent rekommenderar dig att anlita en jurist som är expert på fastighetsjuridik. Dels för att fastighetsjuridik är ett komplicerat område och dels för att processen oftast går snabbare och enklare om du anlitar ett juridiskt ombud som kan föra din talan gentemot en hyresgäst som missbrukat ert avtal.

Specialister på fastighet och hyra
Colligent arbetar med över 500 fastighetsbolag i Sverige. Vi bistår både med juridiska tjänster och är med genom hela inkassoprocessen, med personlig rådgivning och respekt för din hyresgästrelation. Om du redan idag anlitar oss för hyresinkasso är våra jurister som är specialiserade på fastighet och hyra bara ett samtal bort. Men du kan även anlita våra jurister utan att vara inkassokund. Här kan du läsa mer om våra tjänster inom hyresinkasso och fastighetsjuridik.